Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

team_jazdzewski

Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

Skład zespołu

 • prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski
 • dr hab. n. med. Anna Wójcicka
 • dr n. med. Michał Świerniak
 • dr Monika Maciąg
 • dr n. med. Natalia Fedoryszak - Kuśka
 • Agnieszka Czajka
 • Kinga Dymecka
 • Monika Kolanowska
 • Marta Kotlarek
 • Anna Kubiak
 • Wojciech Gierlikowski

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Krystian Jażdżewski)

Impact Factor:
103
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2072
Indeks Hirscha:
12

Biogram lidera zespołu

Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med., kierownik Pracowni Medycyny Genomowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Opublikował 16 oryginalnych artykułów naukowych, w tym prace w PNAS (2005, 2008, 2009), Cell Cycle (2009), JCEM (2008, 2011, 2011, 2013, 2013) i Thyroid (2005, 2013), których łączna liczba cytowań przekroczyła 1300. Wyniki otrzymane przez dr. Jażdżewskiego w ramach badań nad rolą mikroRNA-146a w nowotworach tarczycy uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Kierowany przez niego zespół składa się z 4 młodych doktorów i 7 doktorantów, którzy zajmują się badaniem molekularnych podstaw nowotworów gruczołu tarczowego, wątroby i jelita grubego oraz poszukiwaniem markerów molekularnych umożliwiających wczesną diagnostykę tych nowotworów.