O projekcie:

Podziel się:

Innowacje (WP5)

Jako innowację rozumiemy innowacyjny sposób myślenia, traktujący badania naukowe jako środek do celu, a nie cel sam w sobie. Patrzymy na naukę z punktu widzenia rynku, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby pacjentów.  Chcemy aby w onkologii wprowadzane były nowe testy diagnostyczne i nowoczesne terapie opracowane przez polskich naukowców. Wierzymy w ich potencjał i naszą rolą jest pomoc w przełożeniu ich odkryć i umiejętności na zastosowanie kliniczne.

Nasze cele:

  • stymulowanie  badań translacyjnych oraz podnoszenie świadomości naukowców na temat prawa własności intelektualnej i jego ochrony
  • identyfikacja wyników badań naukowych o potencjale do komercjalizacji oraz przeprowadzenie naukowców przez proces od odkrycia do wdrożenia
  • wprowadzenie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w jednostkach konsorcjum CePT i innych zainteresowanych instytutach, właściwej ochrony własności intelektualnej oraz skutecznych sposobów zarządzania transferem technologii

Nasze działania:

  • analiza potencjału komercyjnego wyników badań naukowych oraz wstępne badanie czystości patentowej
  • kontakt z wiodącymi biurami rzeczników patentowych
  • wsparcie na każdym etapie przygotowania i złożenia zgłoszenia patentowego oraz podczas procesu komercjalizacji
  • seminaria dla naukowców z zakresu prawa własności intelektualnej
  • współpraca z najlepszymi profesjonalistami w dziedzinie

Nasz priorytet – świetna komunikacja, jasne zasady i kreatywne zmiany.
Jesteśmy na dobrej drodze i zachęcamy do przyłączenia się do nas!

Materiały do pobrania

Przydatne linki

Współpracujemy:

 btm  IHT 2  selvita
 co2  KUL  LG
 LR  nencki  SB
 WUM2  cept2  LGR