Podziel się:

Małgorzata Czystowska-Kuźmicz

Małgorzata Czystowska-Kuźmicz

Małgorzata Czystowska-Kuźmicz, dr n. biol., ukończyła ze stopniem magistra w 2001 roku Wydział Biologii Uniwersytetu Heinrich-Heine w Duesseldorfie, na którym uzyskała w 2006 roku także stopień doktora nauk biologicznych. W latach 2001-2005 pracowała jako asystent w Laboratorium Molekularno-Genetycznym Katedry Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Heinrich-Heine, gdzie była zaangażowana w projekty badawcze Niemieckiej Organizacji do Walki z Rakiem (Deutsche Krebshilfe) i Niemieckiego Projektu Poznania Ludzkiego Genomu (Deutsches Humangenomprojekt). W latach 2006-2009 była zatrudniona jako Postoctoral Fellow w Department of Pathology, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pennsylvania. Kolejne trzy lata spędziła na urlopie wychowawczym. Obecnie pracuje jako doświadczony badacz w grupie badawczej prof. Jakuba Gołąba w ramach program BASTION.

Zainteresowania badawcze dr Czystowskiej-Kuźmicz obejmują mechanizmy immunosupresji indukowanej przez nowotwory oraz immunoterapie przeciwnowotworowe (cytokiny, szczepionki). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych w prestiżowych pismach (Cell Growth and Differentiation, Clinical Cancer Research, Cancer Immunology and Immunotherapy, Journal of Biological Chemistry, Cancer Research, Oncogene, PloS One, Journal of Molecular Medicine).Jest członkiem American Association for Cancer Research i International Society of Biological Therapy of Cancer.