Data publikacji:

29.10.2014

Kategoria:

Tagi:

Podziel się:

Lista wybranych projektów badawczych, część praktyczna warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów

W ramach warsztatu poświęconego wykorzystywaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów jest realizowany moduł praktyczny.

genome workshop

Do 24 października 2014 można było nadsyłać zgłoszenia udziału z propozycjami analiz.

Link do ogłoszenia.

Poniżej publikujemy listę przyjętych zgłoszeń wyłonioną przez komisję oceniającą nadesłane propozycje. Laureaci  wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych podczas których sekwencjonowane będą zgłoszone próbki.

Do sekwencjonowania zostanie wykorzystana zostanie platforma NGS Illumina HiSeq 1500.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy nadesłali nam swoje zgłoszenia i propozycje.

Warsztaty są organizowane przez zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu BASTION.

Link do informacji prasowej o warsztatach.

.

 

Lp. Instytucja  Temat analiz
1. Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN Characterization of mutation landscape of a glioblastoma cell line
2. Jagiellonian University Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology Department of General Biochemistry Detection of mutational changes leading to development of renal cancer
3. Associate Professor WIM, Department of Oncology Molecular mechanisms of the interaction between cisplatin with resveratrol in the context of modifications of Fanconi anemia proteins
4. MSC Memorial Cancer Center and Institute of Oncology Gliwice Branch Characterization of molecular alterations to improve MTC diagnostic and therapeutic approaches
5. Department of Molecular Biology, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Science, Jastrzebiec Genome-wide DNA methylation profiling of mesenchymal stem cells (MSC) to improve somatic cell nuclear transfer (SCNT) for modeling cancer in pigs.
6. Medical University of Bialystok Propozycja sekwencjonowania raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC).
7. Department of Medical Genetics Institute of Nursing and Health Sciences  University of Rzeszow Whole exome sequencing and profiling of DNA methylation in Triple-Negative Breast Cancer.
8. Zakład Genetyki Medycznej Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Ocena profilu molekularnego rzadkich nowotworów wieku dziecięcego na przykładzie Glioblastoma multiforme.
9. Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykrywanie zmian w DNA komórek nowotworów jelita grubego w celu odnalezienia mutacji różnicujących guzy o lokalizacji w okrężnicy i odbytnicy.
10. Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie CRNDE gene and its protein product, CRNDEP.
11. Zakład Immunologii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Analyses of selected cell samples IGROV I variants.
12. Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 1) Breast cancer patients monitoring using circulating tumor DNA.  2) Research proposal glomangiosarcoma.
13. Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytut ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa Rola mutacji somatycznych w progresji oponiaka.
14. Zakład Genetyki Klinicznej Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi Processing two samples of tumor DNA from patients with histopathological confirmation of bladder cancer at two different stages of the disease.
15. Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu  Kardiologii Próbka z mutacją RET p.Y791F oraz paraganglioma malignum z bardzo agresywnym przebiegiem.
16. studentka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,  pracę magisterską realizuję w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Wpływ wybranych microRNA na regulacje genów kodujacych białka macierzy zewnatrzkomórkowej (ECM).
17. Grupa Badawcza ONKOLOGIA Dział Badawczo-Rozwojowy Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma S.A Corelation between resistant and wild type cell lines  AND molecular changes, which may occur after FGFR inhibitor therapy in gastric patients
18. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Poszukiwanie genów pośredniczących w indukowanym hamowaniu proliferacji komórek raka nerki
19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Centrum Badań Klinicznych Sekwencjonowanie eksomów próbek z guzów niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) oraz glejaków.

.

.

Kontakt:

michal.gieraltowski (at) wum.edu.pl

ltrzeciak (at) wum.edu.pl

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook