Data publikacji:

22.09.2014

Kategoria:

Tagi:

Podziel się:

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów [28.10.2014]

genome workshop

28 października 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Metody te znajdują coraz liczniejsze zastosowania kliniczne, dostarczając informacji potrzebnych w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu terapii oraz ocenie rokowania. Warsztaty są organizowane przez zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu BASTION.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane najnowsze aplikacje metod genomicznych w onkologii. Wykład wygłosi między innymi dr hab. Ellen Heitzer z Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Graz (Austria) omówi zagadnienie: Monitorowanie swoistych dla nowotworu zmian genetycznych w surowicy krwi. Komplementarny wykład: Genomika jednej komórki – techniki i zastosowania zaprezentuje Aleksandra Kołodziejczyk z Wellcome Trust Sanger Institute w Cambridge (UK). Zaś dr Alexander Garvin, szef naukowy firmy Droplet Diagnostics oraz konsultant na University of Mulhouse we Francji, przedstawi pionierskie prace nad onkologicznymi aplikacjami techniki sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek (SMRT): Wysokoczułe i wiarygodne wykrywanie mutacji za pomocą Circular Consensus Sequencing firmy Pacific Biosciences.

Ellen Heitzer z Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Graz (Austria) specjalizuje się w genetyce i epigenetyce nowotworów. Jest światowej klasy ekspertem w zakresie wykorzystania wolnego DNA nowotworowego oraz komórek nowotworowych krążących swobodnie we krwi jako źródeł materiału do sekwencjonowania całogenomowego najnowszej generacji (NGS) oraz macierzowych badań metylacji DNA. Metody te stosowała m.in. w badaniach zaburzeń liczby kopii genów w rozmaitych nowotworach, w badaniach rozsiewu raka piersi czy glejaka wielopostaciowego, oceny rokowania w raku jelita grubego oraz wpływu leczenia na genom komórek raka jelita grubego (ewolucja lekooporności). Podczas warsztatów skupi się na badaniach wolnego DNA nowotworowego obecnego w surowicy krwi.

Aleksandra Kołodziejczyk to doktorantka EMBL-European Bioinformatics Institute i Wellcome Trust Sanger Institute, specjalizująca się w badaniach transkryptomów poszczególnych komórek. Mimo młodego wieku i krótkiego stażu jest współautorką kilku publikacji z tej dziedziny, w tym metodycznych, wykładała także na ten temat na konferencjach specjalistycznych. W Warszawie przedstawi dostępne spektrum genomicznych technik badań pojedynczych komórek, korzyści z ich stosowania oraz możliwe aplikacje w onkologii na kanwie własnych doświadczeń w badaniach komórek macierzystych i odpornościowych.

Alexander Garvin od lat specjalizuje się w badaniach aplikacyjnych dotyczących metod analizy polimorfizmów i mutacji DNA. Opracował m.in. test wykrywania skracających mutacji w genach BRCA1 i BRCA2, rozwijał metody detekcji LOH i wybranych mutacji w pojedynczych komórkach (do stosowania w diagnostyce prenatalnej i onkologicznej), doskonalił metodykę analiz genetycznych w medycynie sądowej i kryminalistyce, badał zastosowanie MALDI-TOF do wykrywania mutacji. Obecnie jest szefem naukowym firmy Droplet Diagnostics oraz konsultantem na University of Mulhouse we Francji i w kooperacji z firmą Pacific Biosciences prowadzi badania nad wdrożeniem techniki sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek (Single molecule real time, SMRT) do badań nowotworów, co będzie tematem jego wystąpienia.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Aby wziąć udział należy zgłosić swój udział wypełniając poniższy formularzLINK

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, Aula B

Patronat honorowy nad warsztatami objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

.

.

PROGRAM WYDARZENIA

.

.

.

DODATKOWA SZANSA DLA UCZESTNIKÓW:

.

Program warsztatów będzie rozszerzony o atrakcyjne ćwiczenia praktyczne, które będą polegać na udziale w sekwencjonowaniu próbek zgłoszonych przez samych uczestników. Część praktyczna odbędzie się w ciągu tygodnia po głównej części warsztatów. Do sekwencjonowania zostanie wykorzystana zostanie platforma NGS Illumina HiSeq 1500.

Bezpłatnie zapewnimy przygotowanie odpowiednich bibliotek z przekazanego materiału, sekwencjonowanie biochemiczne oraz analizę danych, w wariantach adekwatnych do przedstawianych problemów badawczych.

.

Ze względu na uwarunkowania finansowe, lokalowe i sprzętowe będziemy w stanie przeanalizować ograniczoną liczbę próbek (równowartość 32 badań całego eksomu). Zarejestrowanych uczestników warsztatów zapraszamy do jak najszybszego zgłaszania własnych propozycji, czyli nadesłania krótkiego opisu (do pół strony) proponowanych badań wraz z uzasadnieniem oczekiwań.

.

Prosimy o upewnienie się, że próbki są lub będą gotowe do badań w podanym terminie. Najciekawsze z propozycji zostaną zrealizowane podczas warsztatów, a zgłaszający je wezmą udział w sekwencjonowaniu.
W selekcji próbek kierować się będziemy:
• zgodnością propozycji z tematyką warsztatów (genomika nowotworów)
• wykonalnością (na podstawie własnego doświadczenia z techniką NGS)
• wartością naukową

.

Aby jak najszerzej upowszechniać doświadczenie z NGS, w procedurze selekcji będziemy ograniczać wybór do maksimum jednego zgłoszenia z każdego ośrodka.

Propozycje badań proszę zgłaszać pocztą elektronicznią na adres p. Michała Gierałtowskiego michal.gieraltowski (et) wum.edu.pl do 24 października 2014 godzina 10:00 rano.

.

Pytania i wątpliwości proszę przekazywać bezpośrednio do p. prof. Rafała Płoskiego rploski (et) wp.pl.

PATRONI HONOROWI:

mnisw__ MZ

.

.

PATRONI MEDIALNI:

medtube2 RZ______
laborant______ logo-bioo
 eONKOLOGIA  lekarz onkolog
naukowiec org  medycyna-praktyczna`
gazeta lekarska  www.medexpress.pl

.

.

PARTNERZY:

infoNFZ www.openmedica.pl
termedia   KLS_logo_kwadrat_RGB___
 logomotyw_bg__

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook