genetyka

OPUS 6

prof. dr hab. Rafał Płoski z projektu BASTION uzyskał grant na ponad 1,1 mln. PLN

6 maja 2014 Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło konkursy OPUS. Jest to konkurs na projekty badawcze obejmujący finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.  Laureatem konkursu OPUS , w panelu Zdrowie Publiczne (NZ7) został prof. Rafał Płoski Rafał Płoski – kierownik Zakładu Genetyki Medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, biorący udział w projekcie BASTION. […] ›

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook