Nowa praca zespołu dr hab. Krystiana Jażdżewskiego dotycząca zaburzeń ekspresji i sekwencji mikroRNA w raku brodawkowatym tarczycy w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

jcem

W czerwcowym wydaniu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (June 19, 2013 jc.2013-1214) ukazała się praca „In-Depth Characterization of the MicroRNA Transcriptome in Normal Thyroid and Papillary Thyroid Carcinoma”, w której zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego jako pierwszy opisał profil ekspresji i sekwencji wszystkich mikroRNA obecnych w gruczole tarczowym i deregulowanych w raku brodawkowatym tarczycy. Badanie wykazało, że spośród przeszło 2500 znanych (referencyjnych) ludzkich mikroRNA, w gruczole tarczowym znaczącej ekspresji ulega jednynie 427, z czego 124 mają zmienioną ekspresję w tkance nowotworowej. Zastosowanie do analizy miRNomu sekwencjonowania nowej generacji, umożliwiło  identyfikację nowych, nie opisanych dotąd izoform długości znanych mikroRNA. Doświadczenie wykazało, że liczne izoformy mikroRNA mają usunięte lub dodane nukleotydy na 5’ końcu cząsteczki, co skutkuje zmianą sekwencji ich jądra wiązania (ang. seed region) odpowiedzialnej za wiązanie z docelowym mRNA i regulację jego ekspresji. W konsekwencji, nowo odkryte izoformy długości stanowią alternatywne mikroRNA, regulujące ekspresję innych genów docelowych niż ich znane, referencyjne odpowiedniki. Ponieważ pojedyncze mikroRNA może regulować ekspresję licznych genów docelowych, zidentyfikowane w niniejszej pracy zaburzenia ekspresji i sekwencji mikroRNA mogą stanowić istotny wkład w zrozumienie mechanizmów prowadzących do zmian transkryptomu i proteomu komórki, leżących u podstaw inicjacji i progresji raka brodawkowatego tarczycy.

Co dodatkowo istotne, informacja na temat specyficznych mikroRNA, których ekspresja jest szczególnie silnie zaburzona w PTC, może stanowić punkt wyjścia do opracowania specyficznych narzędzi diagnostycznych, prognostycznych i terapeutycznych dla nowotworów tarczycy.

Autorami pracy są  Michał Świerniak, Anna Wójcicka, Małgorzata Czetwertyńska, Elżbieta Stachlewska, Monika Maciag, Wiesław Wiechno, Barbara Gornicka,  Magdalena Bogdańska, Łukasz Koperski, Albert de la Chapelle oraz Krystian Jażdżewski.

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook