Monika Maciag

ice endo + bastion

Najnowsza praca zespołu dr. hab. K. Jażdzewskiego nagrodzona podczas Międzynarodowego Kongresu Endokrynologicznego

Praca Variants in the ATM-CHEK2-BRCA1 Axis Determine Genetic Predisposition and Clinical Presentation of Papillary Thyroid Carcinoma została nagrodzona przez Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Endocrine Society) podczas 16 Międzynarodowego Kongresu Endokrynologicznego w Chicago. Nagroda została przyznana w kategorii Presidential Poster Competition Award of Endocrine Society. Nagrodzona praca dotyczy identyfikacji polimorfizmów związanych z predyspozycją do zachorowania na […] ›

Prezentacja3

Nowa praca zespołu dr. hab. K. Jażdżewskiego opublikowana w The International Journal of Biochemistry & Cell Biology

Najnowsza praca zespołu dr. hab. Krystiana Jażdżewskiego dotyczy ekspresji i sekwencji mikroRNA w wątrobie oraz ich zaburzeń towarzyszącym marskości i rakowi wątrobowokomórkowemu. Nowotwory wątroby, w tym rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) stanowią trzecią na świecie przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych. Zmiany molekularne leżące u podłoża nowotworzenia wątroby nie są dobrze poznane, a jednym […] ›

jcem

Nowa praca zespołu dr hab. Krystiana Jażdżewskiego dotycząca zaburzeń ekspresji i sekwencji mikroRNA w raku brodawkowatym tarczycy w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

W czerwcowym wydaniu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (June 19, 2013 jc.2013-1214) ukazała się praca „In-Depth Characterization of the MicroRNA Transcriptome in Normal Thyroid and Papillary Thyroid Carcinoma”, w której zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego jako pierwszy opisał profil ekspresji i sekwencji wszystkich mikroRNA obecnych w gruczole tarczowym i deregulowanych w raku brodawkowatym tarczycy. […] ›

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook