Data publikacji:

06.05.2014

Kategoria:

Tagi:

Podziel się:

prof. dr hab. Rafał Płoski z projektu BASTION uzyskał grant na ponad 1,1 mln. PLN

OPUS 6

6 maja 2014 Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło konkursy OPUS. Jest to konkurs na projekty badawcze obejmujący finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.  Laureatem konkursu OPUS , w panelu Zdrowie Publiczne (NZ7) został prof. Rafał Płoski Rafał Płoski – kierownik Zakładu Genetyki Medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, biorący udział w projekcie BASTION.

Prof. Płoski otrzymał 1 198 800 PLN na realizację projektu: Poszukiwanie genetycznych czynników powiązanych ze wczesną umieralnością dorosłych w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego.

W panelu NZ7 do finansowania zakwalifikowano 21 wniosków. Grant prof. Płoskiego jest drugim z kolei pod względem wysokości przyznanej kwoty. Dotychczas badacze zatrudnieni w ramach projektu BASTION pozyskali z grantów przyznawanych przez NCN ponad 11mln PLN.

Prof. Rafał Płoski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł lekarza (1990); tytuł doktora n. med. otrzymał na Uniwersytecie w Oslo (1995). Zainteresowania prof. Płoskiego dotyczą zróżnicowania genetycznego człowieka w kontekście problematyki medycznej, antropologicznej oraz zagadnień związanych z identyfikacją osobniczą na potrzeby medycyny sądowej. Dorobek naukowy prof. Płoskiego to ponad 100 prac opublikowanych w piśmiennictwie międzynarodowym, które łącznie były cytowane około 2200 razy. Obecnie prof. Płoski kieruje zespołem Zakładu Genetyki Medycznej WUM, a jego działalność koncentruje się na zastosowaniu najnowocześniejszych technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce medycznej. Istotna część realizowanych projektów dotyczy wykorzystania tych metod do wykrywania mutacji prowadzących do powstania nowotworów.

Więcej informacji o konkursach organizowanych przez NCN:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook