Zespół dr Tomasza Stokłosy opublikował pracę w Experimental Hematology dotyczącą roli statyn zwiększeniu skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

EH

Statyny, leki stosowane w hipercholesterolemii, są jednymi z najczęściej przepisywanych leków a wpływają na stężenie cholesterolu poprzez blokowanie reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA. Są to leki o plejotropowym działaniu, a ostatnio coraz większą uwagę przywiązuje się do ich potencjalnego działania przeciwnowotworowego, czy też modulowania aktywności leków przeciwnowotworowych. W Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od wielu lat trwają badania nad ustaleniem dokładnego mechanizmu działania statyn, ich wpływem na przekazywanie sygnałów w komórce oraz na błonę komórkową. Badane są interakcje, zarówno synergistyczne jak i antagonistyczne,  powszechnie używanych statyn z innymi lekami, co może mieć istotne znaczenie kliniczne.

Praca zespołu dr Stokłosy wykazuje, iż statyny mogą potęgować działanie przeciwbiałaczkowe imatynibu poprzez zahamowanie pomp błonowych  z rodziny ABC, odpowiedzialnych z usuwanie leku z komórek. Dzięki takiemu działaniu statyn, imatynib osiągał znacząco wyższe stężenia w komórkach białaczkowych, dotyczyło to nie tylko linii komórkowych ale również komórek CD34+ od pacjentów w różnych fazach choroby (taki efekt zaobserwowano także w komórkach niektórych pacjentów w kryzie blastycznej). Oczywiście jeśli przyczyną oporności na TKI jest mutacja w domenie kinazowej to nawet znaczące podniesienie stężenia inhibitora nie musi przełamać oporności, jednak w sytuacji kiedy przyczyna oporności jest inna, np. nadekspresja onkogennej kinazy BCR/ABL, taka strategia ma racjonalne podstawy. Zanim jednak będzie można pomyśleć o potencjalnych badaniach klinicznych statyn i TKI, potrzebne są dane dotyczące rokowania i odpowiedzi na leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i przyjmujących z innych wskazań statyny.

Praca powstała dzięki współpracy naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi z Zakładu Immunologii i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i hematologami z Klinik Hematologii Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Impact factor (IF) czasopisma Experimental Hematology wynosi 2,9.

Autorami pracy są: Eliza Głodkowska-Mrówka, Piotr Mrówka, Grzegorz W. Basak, Joanna Niesiobędzka-Krężel, Ilona Seferyńska, Paweł Krzysztof Włodarski, Marek Jakóbisiak oraz Tomasz Stokłosa.

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook