Tomasz Stokłosa

naudycja naukowu zawrot glowy

Dlaczego komórki schodzą na złą drogę? Audycja w Programie 1 Polskiego Radia

Dzięki rozwojowi genetyki wiemy, ze komórka w określonych sytuacjach może z tzw. dobrej drogi zejść na drogę złą. I zamiast wypełniać funkcje pożyteczne dla organizmu, podejmuje funkcję agresora i wroga, który niszczy żywiciela. Komórki macierzyste występują nie tylko w embrionach. Są też w mózgach czy płucach. Wskutek zmian genetycznych niektóre z nich mogą się zwyrodnić […] ›

EH

Zespół dr Tomasza Stokłosy opublikował pracę w Experimental Hematology dotyczącą roli statyn zwiększeniu skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

Statyny, leki stosowane w hipercholesterolemii, są jednymi z najczęściej przepisywanych leków a wpływają na stężenie cholesterolu poprzez blokowanie reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA. Są to leki o plejotropowym działaniu, a ostatnio coraz większą uwagę przywiązuje się do ich potencjalnego działania przeciwnowotworowego, czy też modulowania aktywności leków przeciwnowotworowych. W Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od wielu lat trwają badania […] ›

MCMD

Nowa praca poglądowa zespołu dr Tomasza Stokłosy poświęcona znaczeniu protoonkogenu BRAF w hematoonkologii

  W czasopiśmie Blood Cells, Molecules and Diseases została opublikowana praca: BRAF – A new player in hematological neoplasms.  Kilka lat temu protoonkogen BRAF kodujący kinazę serynowo-treoninową, stał się przedmiotem badań wielu zespołów. Okazało się, że nie tylko jest to gen zmutowany w około 2/3 przypadków czerniaka złośliwego, ale jest również tzw. „druggable target” czyli […] ›

leukemia1

Nowa praca dr Tomasza Stokłosy dotycząca potencjalnej roli witaminy E jako antyoksydantu mogącemu zapobiegać powstawaniu mutacji w ewolucji przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz)

22 kwietnia w czasopiśmie Leukemia ukazał się artykuł: Anti-oxidant vitamin E prevents accumulation of imatinibresistant BCR-ABL1 kinase mutations in CML-CP xenografts in NSG mice. Opublikowano wyniki pilotażowych badań, które dotyczyły potencjalnej roli witaminy E jako antyoksydantu mogącemu zapobiegać powstawaniu mutacji w ewolucji przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz). Badania wykonano na modelu mysim przy zastosowaniu komórek pochodzących […] ›

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook