Nowa praca dr Tomasza Stokłosy dotycząca ekspresji rodziny genów BIRC u chorych z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

BJH

25 listopada w czasopiśmie British Journal of Haematology ukazał się artykuł: Differential expression of BIRC family genes in chronic myeloid leukaemia – BIRC3 and BIRC8 as potential new candidates to identify disease progression. Zespół pod kierownictwem dr n med. Tomasza Stokłosy we współpracy z genetykami i hematologami z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Kliniki Hematologii i Onkologii WUM przeprowadził analizę ekspresji całej rodziny genów BIRC u chorych na PBSz.  Odkryto  że w trakcie progresji białaczki szpikowej, oraz pojawianiu się u chorego oporności na terapię celowaną niespodziewanie  ekspresja dwóch z nich (BIRC3 i BIRC8) spada. Dotychczasowe badania pokazywały że wszystkie te geny kodują białka antyapoptotyczne, czyli chroniące komórki nowotworowe przed apoptozą (klasycznym przykładem jest BIRC5 kodujący surwiwinę). Odkrycie tej korelacji może mieć zastosowanie w praktyce klinicznej jako nowego czynnika predykcyjnego w leczeniu PBSz.

British Journal of Haematology to recenzowane czasopismo medyczne zajmujące się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Magazyn wydawany jest przez Brytyjskie Towarzystwo Hematologiczne. Impact Factor pisma wynosi 4,9.

Autorami pracy są: Eliza Głodkowska-Mrówka, Iwona Solarska, Piotr Mrówka,  Katarzyna Bajorek, Joanna Niesiobędzka-Krężel, Ilona Seferyńska, Katarzyna Borg oraz  Tomasz Stokłosa.

Link do artykułu.

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook