Data publikacji:

06.05.2014

Kategoria:

Tagi:

Podziel się:

Dr Beata Pyrzyńska z projektu BASTION uzyskała grant na ponad 1 mln. PLN

OPUS 6

We wtorek 6 maja 2014 Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło konkursy OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Laureatką konkursu OPUS 6, w panelu Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt (NZ5) została dr Beata Pyrzyńska z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM, biorąca udział w projekcie BASTION.

Dr Beata Pyrzyńska otrzyma 1 074 759 PLN na realizację projektu: Badanie wpływu szlaku AKT na ekspresję CD20 oraz działanie przeciwnowotworowe terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Celem projektu jest określenie mechanizmów molekularnych zależnych od szlaku kinazy AKT, odpowiedzialnych za regulację ilości antygenu CD20 na powierzchni komórek nowotworowych, wywodzących się z limfocytów B. Antygen CD20 jest białkiem docelowym dla przeciwciał monoklonalnych powszechnie stosowanych w klinice w leczeniu niektórych typów białaczek i chłoniaków. W stosunku do istniejących już badań, zaproponowane w projekcie eksperymenty wniosą nową wiedzę na temat procesów regulujących ilość CD20 w komórce. W konsekwencji uzyskane wyniki mogą doprowadzić do wytypowania nowych strategii terapeutycznych, których zastosowanie w klinice zwiększy skuteczność leczenia oraz poprawi jakość życia pacjentów.

W Konkursie składane były wnioski na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. W panelu NZ5 do finansowania zakwalifikowano 10 wniosków. Dotychczas badacze zatrudnieni w ramach projektu BASTION pozyskali z grantów przyznawanych przez NCN ponad 11mln PLN.

Beata Pyrzyńska jest absolwentką Wydziału Biologii UW. Podczas studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie odbyła staże w Instytucie Patologii Ogólnej w Perugii, we Włoszech, oraz w Narodowym Centrum Biotechnologii (CNB) w Madrycie. W roku 2000 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała jej stypendium dla młodych zdolnych naukowców. W roku 2002 dr Pyrzyńska wyjechała do USA na staż podoktorski w Winship Cancer Institute na Uniwersytecie Emory w Atlancie. Uzyskała również stypendia naukowe z NATO i z American Brain Tumor Association. Po powrocie do Polski pracowała w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej z Warszawie.

Więcej informacji o konkursach organizowanych przez NCN:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook