Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

loga

17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.

W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia:  projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, którego członkowie – innowacyjne firmy farmaceutyczne – opierają swój rozwój na badaniach naukowych. Z tego powodu oraz z głębokiego przeświadczenia o wartości innowacji, EFPIA i INFARMA wspierają wszelkie inicjatywy mające na celu nowe odkrycia naukowe w dziedzinie medycyny.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronem medialnym projektu jest portal biotechnologia.pl, serwis medexpress.pl, magazyn Rynek Zdrowia oraz serwis Laborant.pl.

 

Konferencja odbędzie się w Auli B, Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 17 stycznia 2014. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając  formularz.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

….

Program konferencji.

.

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie: www.imi.europa.eu

Kontakt: Michał Gierałtowski; michal.gieraltowski@wum.edu.pl

Zaproszenie do składania wniosków Innovative Medicines Initiative (IMI).

..

.

Patron honorowy konferencji:

logo-mnisw-pl

….

.

.

Patroni medialni konferencji:

logo biotechnologia.pl

logo  medexpress

logo_rynekzdrowia

logo_laborant_RGB_medium-size

;

;

Prezentacje konferencyjne:

Sesion 1 – Chalanges for innovation in Poland- Prof. Slawomir Majewski

Session 1 – IMI prezentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Session 2 – IMI overview and Call 11

Session 2 – IMI rules for participation and practical advice

Session 3 – from IMI to IMI2 Consultation

;

Materiały dodatkowe:

WHO report on priority medicines for Europe and the World 2013

IMI 11th Call for proposals 2013

IMI brochure

IMI Highlights Report

IMI spotlight on success

IMI2 Strategic_Research_Agenda

Projekt – EHR4CR

Public-private partnerships as driving forces in the quest for innovative medicines

.

.

Galeria zdjęć:

zbiór styczen 2014

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook