Dr Radosław Zagożdżon i dr Paweł Gaj są współautorami dwóch tomów serii Transplantologia praktyczna

transplantologia-praktyczna-t5

W piątym tomie Transplantologii praktycznej: Zakażania w transplantologii oraz w tomie szóstym: Wyniki odległe transplantacji narządów zostały opublikowane rozdziały przygotowane przez naukowców projektu BASTION: dr Radosława Zagożdzona i dr Pawła Gaja. Naukowcy przygotowali rozdziały na temat nowoczesnych metod oceny ryzyka i wykrywania zakażeń u pacjentów po przeszczepieniu oraz nowoczesnych biomarkerów przeżycia przeszczepu.

Obecnie czas funkcjonowania narządu przeszczepionego liczony jest w latach, a nawet w dziesiątkach lat. Pod opieką transplantologów są pacjenci, którzy otrzymali przeszczep ponad 30 lat temu. W większości przypadków chorzy wracają do normalnego życia, zakładają rodziny, podejmują pracę zawodową. Tylko w Polsce żyje obecnie ponad 10 000 pacjentów z przeszczepionym narządem unaczynionym.

Analizując czynniki, które przyczyniają się do takiego sukcesu bardzo ważne jest dobre nastawienie chorego do leczenia oraz zaufanie do lekarza. Czynniki te nie są jednak łatwo mierzalne, a jeszcze trudniej jest na nie wpływać. Ogromne znaczenie podczas przeszczepu ma zastosowanie właściwych procedur oraz podjęte później leczenie, które trwa przez całe życie chorego. Obejmuje ono przede wszystkim immunosupresję, która ma zapobiec zarówno ostremu, jak i przewlekłemu odrzucaniu. Nie mniej ważne jest leczenie innych chorób, w tym choroby podstawowej oraz tych, które występują u pacjentów po przeszczepieniu z większą częstością niż w całej populacji. Naczelne miejsce w tej grupie zajmują zakażenia, które są tematem piątego tomu Transplantologii Praktycznej, oraz czynniki wpływające na długotrwałe przeżycie przeszczepu, opisywane w tomie szóstym.

Seria Transplantologia praktyczna wydawana jest pod redakcją prof. dr hab. med. Leszka Pączka, dr hab. med. Krzysztofa Muchy oraz dr hab. med. Bartosza Foroncewicza. Autorzy są pracownikami Kliniki Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydawcą obu tomów serii jest Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tom piąty: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/212826/transplantologia-praktyczna-t-5.html

Tom szósty: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/212827/transplantologia-praktyczna-t-6.html

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook