O projekcie:

Podziel się:

O Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Od ponad 200 lat kształci najlepszych specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje 14 kierunków oraz jedną specjalność. Pracownicy WUM są wybitnymi ekspertami, zalicza­nymi do czołówki polskich naukowców. Wielu z nich to krajowi konsultanci w różnych obszarach medycyny.

Wysoka jakość nauczania znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach uzyskiwanych na egzaminach państwowych przez absolwentów WUM. Przekłada się również na sukcesy badawcze ‒ studenci WUM otrzymują wyróżnienia i nagrody w wielu konkursach.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi WUM są wy­działy, które prowadzą poszczególne kierunki. Obecnie w skład uczelni wchodzą:

  • I Wydział Lekarski
  • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angiel­skim oraz Oddziałem Fizjoterapii
  • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Ważną jednostką Uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego, które jest odpowiedzialne za nauczanie leka­rzy, farmaceutów i magistrów reprezentujących nauki związane z medycyną. Równie istotnym co kształcenie obszarem działalności uczelni jest świadczenie opieki medycznej. Lekarze WUM dbają o zdrowie pacjentów w pięciu szpitalach klinicznych należących do uczelni

Uniwersytet współpracuje także z innymi szpitalami zlokalizowanymi w Warszawie i okolicach, w których prowadzą działalność jednostki WUM. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Pracownicy i studenci mogą korzystać z nowo otwartego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, wyposażonego w pełni skomputeryzowane czytelnie i wypożyczalnie. Wkrótce do użytku zostanie oddane Centrum Kształcenia Podyplomowego , które jest odpowiedzialne za nauczanie lekarzy, farmaceutów i magistrów reprezentujących nauki związane z medycyną.

Równie istotnym co kształcenie obszarem działalności uczelni jest świadczenie opieki medycznej. Lekarze WUM dbają o zdrowie pacjentów w pięciu szpitalach klinicznych należących do uczelni Uniwersytet współpracuje także z innymi szpitalami lokalizowanymi w Warszawie i okolicach, w których prowadzą działalność jednostki WUM.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Pracownicy i studenci mogą korzystać z nowo otwartego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, wyposażonego w pełni skomputeryzowane czytelnie i wypożyczalnie. Wkrótce do użytku zostanie oddane Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. W trakcie realizacji są także dwie kolejne inwestycje: Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.