Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów

Konferencja organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION

konferencja18-06-2013

17 czerwca 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej, która stanowi bardzo ważny element personalizowanej onkologii. W konferencji wezmą udział światowej klasy eksperci z Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, USA: Prof. Clara D. Bloomfield, autorytet w dziedzinie genetyki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii molekularnej tych chorób, współodkrywca chromosomu Philadelphia; Prof. Albert de la Chapelle, autorytet w dziedzinie genetyki chorób dziedzicznych, współodkrywca genetycznego podłoża m.in. dziedzicznego raka jelita grubego (zespołu Lyncha) i zespołu de la Chapelle; Dr Krzysztof Mrózek, specjalista analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, zajmujący się opracowywaniem wystandaryzowanych markerów diagnostycznych i prognostycznych w białaczkach szpikowych. Każdy z prelegentów jest współautorem kilkuset publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz JAMA. Wykład wygłosi również Prof. Jolanta Kupryjańczyk z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w dziedzinie patologii ginekologicznej i współautor przygotowywanej przez WHO klasyfikacji nowotworów jajnika.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerem wydarzenia jest Studium Medycyny Molekularnej i stowarzyszenie Europa Colon, zaś patronem medialnym magazyn Służba Zdrowia i portal Med. Express.

Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy 17 czerwca 2013 o godzinie 13.00. Warsztaty odbędą się w sali 233 Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a. Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na stronie: www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.

Konferencja jest pierwszą z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej i skrócenie drogi do wykorzystania wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu koncentrują się w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Wartość projektu BASTION to ponad 21 mln PLN. Projekt w 90% jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Konferencja – plakat

Galeria zdjęć:

konf medycyna genomowa

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook