Krystian Jażdżewski’s research team

team_jazdzewski

Krystian Jażdżewski’s research team

Team

 • prof. Krystian Jażdżewski, MD, PhD
 • Anna Wójcicka, MD, PhD
 • Michał Świerniak, PhD
 • Monika Maciąg, PhD
 • Natalia Fedoryszak - Kuśka, PhD
 • Agnieszka Czajka
 • Kinga Dymecka
 • Monika Kolanowska
 • Marta Kotlarek
 • Anna Kubiak
 • Wojciech Gierlikowski

Group leader bibliometrics
(Krystian Jażdżewski)

Impact Factor:
103
Citations
(Google Scholar) 2072
H-index (Google Scholar):
12

Patents and patent applications

Patent application filed in Polish Patent Bureau (Urzad Patentowy RP) on 15.10.2013. Title: Sposób diagnozowania raka wątrobowokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrębie wątroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny.

Patent application filed in Polish Patent Bureau (Urzad Patentowy RP) on 14.11.2013. Title: Sposób diagnozowania raka brodawkowatego tarczycy, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania nowotworu tarczycy, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny.