Tomasz Stokłosa’s research team

Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Tomasz Stokłosa’s research team

Team

  • Tomasz Stokłosa, MD, PhD
  • Iwona Solarska, PhD
  • Joanna Drzewińska - Chańko, PhD (maternity leave)
  • Marcin Machnicki, MSc
  • Katarzyna Pruszczyk
  • Joanna Janowska

Group leader bibliometrics
(Tomasz Stokłosa)

Impact Factor:
250
Citations
(Google Scholar) 2061
H-index (Google Scholar):
24

Ongoing grants

Grant № Topic Years Amount Funding organization
2014/14/M/NZ5/00441 Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby 2015-2018 1 802 112,-PLN National Science Center
N N402 676540 Określenie sygnatury molekularnej dasatynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz próby potęgowania jego działania  przeciwbiałaczkowego 2011‒2014 334 292,-PLN National Science Center
N N401 594740 Badanie mechanizmów oporności na inhibitory kinaz tyrozynowych w przewlekłej białaczce szpikowej oraz próby jej przełamywania 2011‒2013 197 365,-PLN National Science Center
1M19/PM14D Zmiany poziomu ekspresji białek z rodziny IAP w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej i ich wartość prognostyczna/predykcyjna 2013 45 000,-PLN Young Investigator Grant from Medical University of Warsaw