O projekcie:

Podziel się:

Pacjenci

Projekt BASTION jest wielodziedzinowym przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest zwiększenie potencjału naukowego zespołów zajmujących się onkologią doświadczalną. Projekt jest finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej – REGPOT 2012-2013. Całkowite finansowanie projektu wynosi  5 309 400 euro.

W ramach projektu finansowane jest zatrudnienie doświadczonych badaczy, wyłonionych w przebiegu otwartych konkursów, zakup nowoczesnej aparatury badawczej, nawiązanie nowych, bądź zacieśnienie już istniejących, kontaktów z wybranymi, wiodącymi ośrodkami naukowymi krajów Unii Europejskiej, wyjazdy na prestiżowe konferencje naukowe oraz zdobycie wiedzy o tym jak powinno się komercjalizować wyniki badań naukowych, aby w profesjonalny sposób wykorzystać własność intelektualną, która powstaje w wyniku prowadzonych przez nas badań.

Badania prowadzone przez naukowców uczestniczących w projekcie BASTION są badaniami podstawowymi. Oznacza to, że nie zajmujemy się terapią lub diagnostyką nowotworów u ludzi, a jedynie opracowujemy nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne, które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w onkologii klinicznej. Nie oznacza to, że pracujemy w oderwaniu od kliniki. W badaniach pracujemy z materiałem pochodzącym od chorych na nowotwory, czyli fragmentami guzów lub próbkami krwi. Liczymy na to, że dzięki tym badaniom już za kilka lat powstaną nowe leki umożliwiające bardziej skuteczną terapię nowotworów oraz wyznaczymy nowe kierunki w rozpoznawaniu nowotworów.

Projekt badawczy prof. Płoskiego: Bliźniaki

W ramach najnowszego projektu badawczego zespół prof. Płoskiego szuka jednojajowych bliźniaków, najchętniej wśród osób młodych, które nie przekroczyły 18 roku życia. Do badań zespól prof. Płoskiego szuka rodzeństwa w którym tylko jedno z dzieci byłoby chore na przewlekłą chorobę. Mogą to być zaburzenia metaboliczne, neurologiczne, onkologiczne lub przewlekłe problemy zdrowotne których lekarze nie byli w stanie zdiagnozować. Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje schorzeń którymi jest zainteresowany zespół prof. Płoskiego. W ramach badań chory może otrzymać  zsekwencjonowanie kodującej części DNA. Takie dane mogą bardzo pomóc w diagnostyce chorego oraz stanowią materiał dzięki któremu lekarz prowadzący może mieć pewność że leki które podaje choremu na pewno mu pomogą. Oprócz doraźnej pomocy chorym udział w badaniach może bardzo pomóc w lepszym poznaniu przyczyn choroby co z pewnością przełoży się na stworzenie nowych skutecznych terapii.

Lekarze prowadzący takie przypadki, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą zgłaszać na poniższy adres

Kontakt: bastion@wum.edu.pl

Więcej na temat badań zespołu prof Płoskiego.