Marek Krawczyk

Prezentacja3

Nowa praca zespołu dr. hab. K. Jażdżewskiego opublikowana w The International Journal of Biochemistry & Cell Biology

Najnowsza praca zespołu dr. hab. Krystiana Jażdżewskiego dotyczy ekspresji i sekwencji mikroRNA w wątrobie oraz ich zaburzeń towarzyszącym marskości i rakowi wątrobowokomórkowemu. Nowotwory wątroby, w tym rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) stanowią trzecią na świecie przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych. Zmiany molekularne leżące u podłoża nowotworzenia wątroby nie są dobrze poznane, a jednym […] ›

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook