O projekcie:

Podziel się:

Pacjenci

Projekt BASTION jest wielodziedzinowym przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest zwiększenie potencjału naukowego zespołów zajmujących się onkologią doświadczalną. Projekt jest finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej – REGPOT 2012-2013. Całkowite finansowanie projektu wynosi  5 309 400 euro.

W ramach projektu finansowane jest zatrudnienie doświadczonych badaczy, wyłonionych w przebiegu otwartych konkursów, zakup nowoczesnej aparatury badawczej, nawiązanie nowych, bądź zacieśnienie już istniejących, kontaktów z wybranymi, wiodącymi ośrodkami naukowymi krajów Unii Europejskiej, wyjazdy na prestiżowe konferencje naukowe oraz zdobycie wiedzy o tym jak powinno się komercjalizować wyniki badań naukowych, aby w profesjonalny sposób wykorzystać własność intelektualną, która powstaje w wyniku prowadzonych przez nas badań.

Badania prowadzone przez naukowców uczestniczących w projekcie BASTION są badaniami podstawowymi. Oznacza to, że nie zajmujemy się terapią lub diagnostyką nowotworów u ludzi, a jedynie opracowujemy nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne, które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w onkologii klinicznej. Nie oznacza to, że pracujemy w oderwaniu od kliniki. W badaniach pracujemy z materiałem pochodzącym od chorych na nowotwory, czyli fragmentami guzów lub próbkami krwi. Liczymy na to, że dzięki tym badaniom już za kilka lat powstaną nowe leki umożliwiające bardziej skuteczną terapię nowotworów oraz wyznaczymy nowe kierunki w rozpoznawaniu nowotworów.