Jak zdobyć 170 mln € na badania biomedyczne? – konferencja

loga

Trwa jedenasta edycja naboru wniosków w ramach projektu Innovative Medicine Institute (IMI), w ramach którego można otrzymać dotacje na badania biomedyczne. Aby wesprzeć polskich naukowców i rodzime instytucje, eksperci ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, IMI Joint Undertaking, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz projektu BASTION realizowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowali konferencję poświęconą sposobom aplikowania o te środki.

IMI to największy w historii projekt badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym. Dzięki współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA możliwa jest jedyna w swoim rodzaju współpraca firm farmaceutycznych nad innowacjami na rynkach lokalnych. Jedynie pełna współpraca sektora publicznego oraz prywatnego są w stanie przynieść realne zmiany i postęp na rynku innowacyjnych leków, a także bezpośrednio przełożyć się na poprawę sytuacji pacjentów. Te same działania prowadzone osobno nie rozwiążą wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy system ochrony zdrowia.

Projekty realizowane dotychczas w ramach IMI już przynoszą wymierne efekty. Dlatego kolejnym, oczywistym dla nas krokiem jest kontynuacja zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego z Komisją Europejską z łącznym budżetem 3 mld €. Wierzymy, że część tych pieniędzy z IMI2 będzie wykorzystana także przez polskich badaczy – powiedziała Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA.

Projekt IMI oraz jego druga odsłona – IMI2 – to doskonała okazja do połączenia sił wielu różnych podmiotów, w tym działów medycznych oraz R&D, w dążeniu do wspólnego celu – poprawy jakości zdrowia publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się doskonałym rozwiązaniem wspierającym ośrodki R&D w Europie. Dzięki niemu dużo łatwiej pokonać przeszkody i podjąć wyzwania stawiane przed środowiskiem naukowym i aktorami polityki ochrony zdrowia.

Przez ostatnie lata udało się dokonać wiele, a każdy sukces to konkretne korzyści dla pacjentów. Wciąż jednak istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak istotna jest ciągła praca nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i terapiami. Wśród najważniejszych obszarów terapeutycznych wspieranych przez granty IMI oraz IMI2, należą choroby nowotworowe, wzrastająca antybiotykooporność bakterii, czy choroba Alzheimera.

Innowacje to niezbędny warunek rozwoju medycyny. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach 11 konkursu IMI. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że bliska współpraca przemysłu farmaceutycznego ze świetnie przygotowanymi przedstawicielami polskiej nauki przyniesie znakomite efekty, a w dalszej perspektywie konkretne korzyści dla pacjentów. Inicjatywa IMI doskonale wpisuje się również w plany polskiego rządu odnośnie innowacyjnej gospodarki, która jest priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE. Innowacyjna gospodarka to strategiczny kierunek, jeśli wzrost gospodarczy ma być trwały i generować wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMA.

 

Z Polski jednak wciąż napływa stosunkowo mało aplikacji. W ramach pierwszych ośmiu grantów, na które IMI miało do rozdysponowania wśród naukowców i instytucji europejskich, ponad 700 milionów €, do Polski trafiło niespełna 0,1% tej kwoty, czyli niecałe 700 tysięcy €. Co więcej, na 40 realizowane z tych pieniędzy projekty, w zaledwie czterech uczestniczyły jednostki naukowe z naszego kraju. Daleko nam do pionierów w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jakimi są Brytyjczycy, którzy za pieniądze z grantów IMI przeprowadzili uczestniczą we wszystkich projektach IMI i uzyskali już ponad 160 milinów €.

Stąd właśnie zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI. Dzisiejsza konferencja ma nie tylko zachęcić potencjalnych beneficjentów, ale też wytłumaczyć ewentualne wątpliwości w wypełnianiu całej dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. Wierzę, że współpraca i zaangażowanie IMI, EFPIA, INFARMY oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomoże w skutecznym dotarciu do badaczy i udowodni, jak wiele mają oni do zaoferowania światu nauki – dodał Paweł Sztwiertnia.

Polska ma silną tradycję w badaniach biomedycznych dlatego też IMI chce zachęcić naukowców z uniwersytetów, instytutów naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przedstawicieli grup pacjentów, do składania podań do udziału w nowych, ciekawych projektach w ramach jedenastego naboru wniosków o dotacje.

Poprzez uczestnictwo w projektach Innovative Medicines Initiative (IMI) badacze uniwersyteccy mają unikatową szansą na współpracę z najlepszymi naukowcami z całej Europy, a także na realizację badań biomedycznych nad lekami przyszłości na najwyższym poziomie – powiedziała Magda Gunn, PhD Scientific Project Manager w IMI.

Granty na badania biomedyczne, zwłaszcza takie, które mogą mieć realny wpływ na przebieg całego procesu badawczego, są niezwykle cennym wsparciem dla polskich badaczy. Rzeczywistość, w której się dziś znajdują to brak specjalizacji oraz brak jednoznacznie określonych mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Jako kierownik polskiego zespołu biorącego udział w projekcie finansowanym z ramienia IMI mogę stwierdzić, iż są to projekty o najwyższym stopniu innowacyjności, choć – trzeba być tego świadomym – iż są one wymagające pod względem organizacyjnym. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, iż ponadnarodowe projekty badawcze o dużym zasięgu gdzie każdy zespół wnosi swoją specjalizację stanowią przyszłość nauki. Aby uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie musimy, jako polscy naukowcy stać się liczącymi uczestnikami takich inicjatyw – powiedział prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor do spraw Nauki i Współpracy
z Zagranicą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Projekt BASTION

W ramach jedenastu konkursów IMI1 w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych łącznie zainwestowanych zostanie około 2 mld euro. Jedenasta już tura naboru wniosków, która ogłoszona została 13 grudnia 2013 roku, obejmuje 8 obszarów: artretyzm, choroba Alzheimera, onkologia, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną (dwa tematy) oraz wpływ medycyny na środowisko. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi w tym roku około 170 mln Euro. Aplikacje przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 roku.

Wiecej informacji na temat IMI:  www.imi.europa.eu
IMI 11 nabor na wnioski o dotacje: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11
Zapraszamy do śledzenia IMI na Twitterze: @IMI_JU

Materiał wideo:

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook