Data publikacji:

22.02.2015

Kategoria:

Podziel się:

HARMONIA na badania genetyczne w przewlekłej białaczce szpikowej – grant naukowy dla dr Tomasza Stokłosy z projektu BASTION

Tomasz Stokłosa

 

Dr Tomasz Stokłosa z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał grant naukowy Harmonia w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Grant umożliwi szeroko zakrojone badania genetyczne, które mają pomóc w zrozumieniu mechanizmów oporności na terapię celowaną w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) oraz progresję choroby. Tytuł projektu brzmi: „Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby”.

Wsparcie finansowe w kwocie 1,8 mln złotych pozwoli na zastosowanie najnowszych technologii genetycznych w tym tzw. głębokiego sekwencjonowania (deep sequencing, next-generation sequencing) do poszukiwania nowych istotnych zmian genetycznych oraz epigenetycznych, które są odpowiedzialne za niekorzystny przebieg choroby. Jak twierdzi dr Stokłosa, pomimo wielkiego sukcesu inhibitorów kinaz tyrozynowych w terapii PBSz, jest znacząca grupa chorych, u których pojawia się oporność na taką terapię i u których dochodzi do progresji choroby – to stwarza potrzebę poszukiwania mechanizmów odpowiedzialnych za niekorzystną ewolucję choroby. Badania z zastosowaniem najnowszych technologii genetycznych są już możliwe do realizacji w naszych laboratoriach, ale wymagają wciąż znacznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu planowana jest we współpracy z laboratorium prof. Tomasza Skórskiego z Temple University School of Medicine w Filadelfi w USA, który jest międzynarodowym autorytetem w badaniach nad patogenezą molekularną PBSz (ponad 100 publikacji w prestiżowych czasopismach, m.in.w Science, Blood, EMBO, Journal of Clinical Investigation, Leukemia, które były cytowane ponad 5,5 tys. razy). Co warto dodać, będzie to kontynuacja wieloletniej współpracy, udokumentowanej kilkunastoma publikacjami w czasopismach takich jak Cancer ResearchBlood, Leukemia, Cell Cycle.Badania planowane w ramach tego projektu dają szansę na określenie, które z wykrytych zmian mają istotne znaczenie biologiczne oraz potencjalnie które mogą być celem dla terapii.

Dr Tomasz Stokłosa z projektu BASTION jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji oryginalnych i przeglądowych oraz kilkunastu rozdziałów w podręcznikach, jest również współredaktorem naukowym ostatnich wydań podręcznika „Immunologia” PWN. (łączna suma cytowań wg Web of Knowledge to ponad 1400, indeks Hirscha 22).

Konkurs Harmonia skierowany jest do naukowców, którzy chcą podjąć lub kontynuują współpracę z partnerami zagranicznymi na badania niewspółfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Zobacz również

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook