BASTION - From Basic to Translational Research in Oncology

Wielodyscyplinarny projekt w obszarze wsparcia potencjału naukowego

Dowiedz się więcej
  •  

POZNAJ ZESPOŁY BADAWCZE

team_wlodarski

Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

Głównym przedmiotem badań zespołu dr. Włodarskiego jest epigenetyczna regulacja inhibitorów metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, enzymów uczestniczących w tworzeniu...

Dowiedz się więcej ›