BASTION - From Basic to Translational Research in Oncology

Wielodyscyplinarny projekt w obszarze wsparcia potencjału naukowego

Dowiedz się więcej
  •  

POZNAJ ZESPOŁY BADAWCZE

IMG_2846

Zespół badawczy Dominiki Nowis

Doktor Nowis ze swoim zespołem bada mechanizmy regulujące degradację białek oraz funkcję siateczki śródplazmatycznej (ER, ang. endoplasmic...

Dowiedz się więcej ›