About the project:

Share:

Divided press releases

Research community and clinicians
Wywiad z dr Magdaleną Winiarska na temat jej najnowszej publikacji w czasopiśmie leukemia wideo Link
Wywiad z  prof. Jakubem Gołąbem oraz z  prof. Sławomirem Majewskim wideo Link
Nowa praca poglądowa zespołu dr Tomasza Stokłosy poświęcona znaczeniu protoonkogenu braf w hematoonkologii Link
Praca zespołu  prof. Jakuba Gołąba poświęcona przeciwnowotworowemu działaniu terapii fotodynamicznej Link
Podstawowe informacje o inicjatywie imi1 i imi2 wideo Link
Praca zespołu dr Magdy Winiarskiej poświęcona wpływowi inhibitorów szlaku przekazywania sygnału z receptora limfocytów b bcr na przeciwnowotworowe działanie przeciwciał anty cd20 Link
Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI Link
Ochota na transfer Link
Nowa praca dr Tomasza Stokłosy dotycząca ekspresji rodziny genow birc u chorych z przewlekła białaczka szpikowa pbsz Link
Zaproszenie na wykład dr Gaetano Vattemi i dr Valeria Guglielmi Link
Kolejne seminarium poświęcone ochronie własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań Link
Wykład na temat bio innowacji Link
Warsztaty poświęcone ochronie własności intelektualnej Link
Seminarium dla pracowników Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Link
Dr Radoslaw Zagożdzon wywiad na temat biomarkerów nowotworowych wideo Link
Praca dr Tomasza Stokłosy rola witaminy E jako antyoksydantu mogącemu zapobiegać powstawaniu mutacji w ewolucji przewlekłej białaczki szpikowej Link
Nowa praca zespołu dr. K Jażdżewskiego dotycząca zaburzeń ekspresji i sekwencji mikroRNA w raku brodawkowatym tarczycy Link
Wywiad w portalu www.lekarzonkolog.pl Link
Terapia spersonalizowana w leczeniu onkologicznym wywiad w serwisie medexpress wideo Link
Nowa praca zespołu prof. J. Gołąba przygotowana wspólnie z badaczami z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Epfl oraz z Uniwersytetu Jagiellonskiego Link
Nowa praca zespołu prof. J. Gołąba dotycząca mechanizmów działania terapii fotodynamicznej Link
Wywiad w Służbie Zdrowia z  prof.  J. Gołąbem wideo Link
Relacja z panelu poświęconego zarządzaniu innowacją Link
Przemówienie  prof. Jerzego Buzka roundtable form lab to clinic Link
Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów Link
Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z Uniwersytetem Leuven i Science Business organizuje panel poświęcony zarządzaniu innowacją Link
Projekt z udziałem dr hab. Dominiki Nowis i dr Radoslawa Zagożdzona kierowników grup badawczych w projekcie bastion zostal wyrozniony na iacr breast cancer symposium Link
Industry 
Wywiad z dr Magdalena Winiarska na temat jej najnowszej publikacji w czasopiśmie Leukemia wideo Link
Nowa praca poglądowa zespołu dr Tomasza Stokłosy poświęcona znaczeniu protoonkogenu braf w hematoonkologii Link
Praca zespołu  prof. Jakuba Gołąba poświęcona przeciwnowotworowemu działaniu terapii fotodynamicznej Link
Podstawowe informacje o inicjatywie IMI1 i IMI2 wideo Link
Najnowsza praca zespołu dr Magdy Winiarskiej poświęcona wpływowi inhibitorów szlaku przekazywania sygnału z receptora limfocytow b bcr na przeciwnowotworowe dzialanie przeciwcial anty cd20 Link
Jak zdobyć 170 mln Euro na badania biomedyczne konferencja Link
Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI Link
Nowa praca dr Tomasza Stokłosy dotycząca ekspresji rodziny genów birc u chorych z przewlekła białaczka szpikowa pbsz Link
Wykład na temat bio innowacji Link
Dr Radoslaw Zagozdzon wywiad na temat biomarkerów nowotworowych wideo Link
Praca dr Tomasza Stokłosy rola witaminy E jako antyoksydantu mogącemu zapobiegać powstawaniu mutacji w ewolucji przewlekłej białaczki szpikowej Link
Nowa praca zespołu dr  K. Jażdżewskiego dotycząca zaburzeń ekspresji i sekwencji mikroRNA w raku brodawkowatym tarczycy Link
Wywiad w portalu www lekarzonkolog pl Link
Nowa praca zespołu prof. J. Gołąba przygotowana wspólnie z badaczami z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Epfl oraz z Uniwersytetu Jagiellonskiego Link
Nowa praca zespołu  prof. J. Gołąba dotycząca mechanizmów działania terapii fotodynamicznej Link
Relacja z panelu poświęconego zarządzaniu innowacją Link
Przemówienie  prof. Jerzego Buzka roundtable form lab to clinic Link
Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów Link
Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z uniwersytetem Leuven i science business organizuje panel poświęcony zarzadzaniu innowacją Link
Projekt z udziałem dr hab. Dominiki Nowis i dr Radoslaw Zagozdzon kierowników grup badawczych w projekcie BASTION zostal wyrozniony na iacr breast cancer symposium Link
Government agencies and policy makers
Wywiad z dr Magdaleną Winiarską na temat jej najnowszej publikacji w czasopiśmie Leukemia wideo Link
Wywiad z  prof. Jakubem Gołąbem oraz z  prof. Sławomirem Majewskim wideo Link
Podstawowe informacje o inicjatywie imi1 i imi2 wideo Link
Jak zdobyć 170 mln Euro na badania biomedyczne konferencja Link
Wykład na temat bio innowacji Link
Wywiad w Służbie Zdrowia z  prof. J.  Gołąbem wideo Link
Relacja z panelu poświęconego zarzadzaniu innowacją Link
Przemówienie  prof. Jerzego Buzka roundtable form lab to clinic Link
Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów Link
Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z uniwersytetem Leuven i science business organizuje panel poświęcony zarzadzaniu innowacją Link
Public at large
Wywiad z dr Magdalena Winiarską na temat jej najnowszej publikacji w czasopiśmie Leukemia wideo Link
Wywiad z  prof. Jakubem Gołąbem oraz z  prof. Sławomirem Majewskim wideo Link
Nowa praca poglądowa zespołu dr Tomasza Stokłosy poświęcona znaczeniu protoonkogenu braf w hematoonkologii Link
Praca zespołu  prof. Jakuba Gołąba poświęcona przeciwnowotworowemu działaniu terapii fotodynamicznej Link
Podstawowe informacje o inicjatywie imi1 i imi2 wideo Link
Najnowsza praca zespołu dr Magdy Winiarskiej poświęcona wpływowi inhibitorów szlaku przekazywania sygnału z receptora limfocytów b bcr na przeciwnowotworowe działanie przeciwciał anty cd20 Link
Jak zdobyć 170 mln e na badania biomedyczne konferencja Link
Wykład  prof. Rafała Płoskiego sekwencjonowanie następnej generacji rewolucja w genetyce i onkogenetyce wideo Link
Jedyna w Polsce konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI Link
Nowa praca dr Tomasza Stokłosy dotycząca ekspresji rodziny genów birc u chorych z przewlekła białaczka szpikowa Link
Wykład na temat bio innowacji Link
Wykład  prof. J. golaba na temat przyczyn powstawania nowotworów wideo Link
Dr Radoslaw Zagożdzon wywiad na temat biomarkerów nowotworowych wideo Link
BASTION współpraca przy organizacji III Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy Link
Praca dr Tomasza stokłosy rola witaminy e jako antyoksydantu mogącemu zapobiegać powstawaniu mutacji w ewolucji przewlekłej białaczki szpikowej pbsz Link
Nowa praca zespołu dr K. Jażdżewskiego dotycząca zaburzeń ekspresji i sekwencji mikrorna w raku brodawkowatym tarczycy Link
Wywiad w portalu www lekarzonkolog pl Link
Terapia spersonalizowana w leczeniu onkologicznym wywiad w serwisie medexpress wideo Link
Nowa praca zespołu j Gołąba przygotowana wspólnie z badaczami z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Epfl oraz z Uniwersytetu Jagiellonskiego Link
Nowa praca zespołu  prof. J. Gołąba dotycząca mechanizmów działania terapii fotodynamicznej Link
Wywiad w Służbie Zdrowia z  prof. J. Gołąbem wideo Link
Relacja z panelu poświęconego zarządzaniu innowacją Link
Wykład  prof. J Gołąba Czym są nowotwory wideo Link
Przemówienie  prof. Jerzego Buzka roundtable form lab to clinic Link
Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów Link