Techniques in analysis of cancer vascular biology [06.06.2014]

plakat_

Warsztaty: Techniki analityczne używane w biologii naczyń nowotworów

(Techniques in analysis of cancer vascular biology)

6 czerwca 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się warsztaty poświęcone technikom analitycznym wykorzystywanym w biologii naczyń nowotworów. Jest ona organizowana przez zespół prof. dr hab. Zbigniewa Gacionga z Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii w ramach projektu BASTION.

Honorowym przewodniczącym wydarzenia jest prof. dr hab. Józef Dulak, Kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim który obecnie jest przewodniczącym European Vascular Biology Organisation. Podczas spotkania prof. Dulak wygłosi wykład np.: microRNA
i metabolizm.

W warsztatach weźmie też udział prof. Yihai Cao z Departament of Microbiology, Tumor and Cell Biology z  Instytutu Karolinska. Wygłosi on wykład pt.: Inhibitory angiogenezy. Prof. Cao prowadzi grupę badawczą która specjalizuje się w badaniach w różnych obszarach terapii antyangiogennej
w szczególności tych które dotyczą: onkologii, angiogenezy, otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz retinopatii.

Podczas spotkaniu weźmie udział dr Jonas Fuxe z Instytutu karolinska. Dr Fuxe wygłosi wykład pt.: Epithelial and mesenchymal transition in tumor biology. Dr Fuxe specjalizuje się w badaniu mechanizmów przebudowy tkanek w procesach zapalnych i nowotworowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy 6 czerwca 2014 o godzinie 9.30 do Auli
B w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

Patronat honorowy nad warsztatami objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Aby wziąć udział należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

…..

Kontakt: Michał Gierałtowski; michal.gieraltowski@wum.edu.pl

Konferencja jest drugą z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu BASTION. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej i skrócenie drogi do wykorzystania wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej. Badania realizowane w ramach projektu koncentrują się w szczególności wokół spersonalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Wartość projektu BASTION to ponad 21 mln PLN. Projekt jest realizowany ze środków komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Więcej informacji:

www.bastion.wum.edu.pl/konferencja/

 

 

Recommended news

YouTube

 
Obserwuj nas na Twitterze

 
Facebook